Kontakta vår bovärd Tomas på telefon 076-227 20 20

KristdalaHem AB

Entreprenörsprojekt 2021

Vi har fått Leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd för att utveckla vårt företag med finansiering från EU och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer om vår Entreprenörscheck här!

KristdalaHem AB

KristdalaHem AB bildades 2015 och den 15 september samma år förvärvades sex fastigheter med ett hundratal lägenheter i Kristdala av det kommunala bostadsbolaget Byggebo. Några år senare förvärvade vi ytterligare en fastighet på torget som idag inrymmer ett antal kommunala verksamheter såsom bibliotek, fritidsgård, föreningslokal och offentlig toalett.

Vi har båda ägt, förvaltat och arbetat med fastigheter under många år, och vår långsiktiga målsättning är att erbjuda attraktivt och tryggt boende för våra hyresgäster långsiktigt förvalta fastigheterna på bästa sätt. Att ha en sund och välmående verksamhet och att samarbeta med lokala föreningar och företag i Kristdalabygden är också något som vi eftersträvar.

Om bolaget

Ägare: Ulf Ivarsson & Niklas Bäck

Antal lägenheter: 107 varav 35 ettor, 58 tvåor, 13 treor och en fyra.

Vår vision

KristdalaHem ska bidra till en attraktiv och levande landsbygd att bo och leva.

Vår affärsidé

KristdalaHem bidrar till en levande landsbygd i natursköna Kristdalabygden genom att utveckla och erbjuda ett attraktivt och tryggt boende för såväl unga som äldre. Vi erbjuder även affärslokaler för varierande verksamheter.

Värdeord till våra hyresgäster

- Gemenskap

- Trygghet

- Frihet

Kristdalahem AB

Storgatan 44
572 73 Kristdala

Kontakta oss

Telefon: 076-227 20 20
E-post: info@kristdalahem.se

Social media